Innan jag redigerade bilden var den inte tråkig men den behövde lyftas upp lite. Inte bli en bild bland alla andra utan få sin egen karaktär och det tycker jag bild har fått nu.

Jag har gjort som följade med denna bild

Svartvit / Layer > New Adjustment Layer > Gradient Map (Lager > Nytt justeringslager > Övertoningkarta).
Färgtoning / Layer > New Adjustment Layer > Selective Color (Selektiv färgförändring).
Vinjetering / Layer > New Adjustment Layer > Curves (Lager > Nytt justeringslager > Kurvor).
Härligt Solljus / Gradient Tool > Radial Gradient (Övertoningsfilter > Radiell övertoning).

Bilden blev härligare med min redigering tycker jag..
Bilden ser liksom inte ut som vilken bild som helst. Ja har ju visat så många bilder från Gamla Stan så många bilder behöver nog få en ny effekt för att dom ska bli intressanta att se.
   1 Kommentarer     // Före & Efter  


Före var bilden bara en bild bland alla andra, hade svagt med färg och inget liv i sig.

Det som gjorts:
• Ljusat upp bilden ytterst lite i Photoshop.
• Ökat kontrasten i Photoshop.
• Förstärkt skärpan i Photoshop.
   2 Kommentarer     // Före & Efter  


Före var bilden en disig bild som verkligen förtjänade och behövde fixas till lite smått.

Det som gjorts:
• Ljusat upp bilden ganska mycket i Camera Raw.
• Ökat kontrasten i Camera Raw.
• Förstärkt skärpan i Camera Raw.
• Ljusat upp bilden lite extra med Curvers i Photoshop.
   0 Kommentarer     // Före & Efter